rtgh

ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಂಪರ್! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ

Labor card money release

Whatsapp Channel Join Now Telegram Channel Join Now ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇ-ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಇ-ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಓದಿ.. ಇ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ 2024 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು … Read more